Valor de cuotaparte

VALOR DIARIO DE CUOTAPARTE

FechaFondoClaseValor por 1000 CuotapartesVariacion MensualVariacion Anual
14/01/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A7590,11741,5941,54
14/01/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B7735,39591,5941,54
14/01/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A7758,94001,8041,65
14/01/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B7907,45201,8041,65
14/01/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A10492,40201,9041,02
14/01/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B10693,24001,9041,02
14/01/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A14959,29931,2229,65
14/01/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B10002,55491,2229,65
14/01/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A17262,56700,5228,80
14/01/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B11542,61700,5228,80
14/01/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A15491,88201,2832,13
14/01/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B10358,66501,2832,13
14/01/2022CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A0,00000,000,00
14/01/2022CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B5038,88631,2632,53
14/01/2022CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A0,00000,000,00
14/01/2022CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B6989,60581,2838,23