Valor diario de Cuotaparte

FechaFondoClaseValor por 1000 CuotapartesVariacion MensualVariacion Anual         
27/06/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A9138,44212,3322,31
27/06/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B9313,35552,3322,31
27/06/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A9221,70601,9221,00
27/06/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B9398,21801,9221,00
27/06/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A12487,83502,0621,28
27/06/2022CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B12726,87002,0621,29
27/06/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A17633,01200,3919,31
27/06/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B11790,33670,3919,31
27/06/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A19503,0590-2,0313,57
27/06/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B13040,7160-2,0313,57
27/06/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A18118,8090-0,6518,46
27/06/2022CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B12115,1630-0,6518,46
27/06/2022CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A0,00000,000,00
27/06/2022CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B5892,53572,7718,41
27/06/2022CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A0,00000,000,00
27/06/2022CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B8455,54535,3222,52

Valor histórico de Cuotaparte

FechaFondoClaseValor Cuotaparte
02/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.841,1230
02/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.876,3630
02/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.845,3750
02/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.902,5640
02/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.466,5390
02/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.494,5650
03/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.845,9679
03/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.881,3009
03/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.860,8348
03/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.912,9013
03/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.468,4577
03/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.496,9487
07/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.849,7270
07/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.885,1320
07/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.858,2585
07/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.911,1786
07/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.470,5423
07/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.497,5320
08/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.850,4495
08/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.885,8681
08/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.842,4432
08/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.900,6037
08/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.471,4826
08/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.497,8275
09/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.851,4504
09/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.886,8882
09/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.839,7318
09/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.898,7907
09/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.472,9976
09/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.500,3018
10/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.856,1310
10/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.891,6584
10/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.833,9509
10/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.894,9253
10/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.473,7869
10/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.501,1745
13/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.857,4970
13/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.893,0505
13/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.834,3499
13/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.895,1921
13/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.475,4039
13/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.501,9930
14/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.858,7644
14/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.894,3421
14/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.833,5920
14/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.894,6854
14/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.473,8548
14/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.502,7338
15/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.860,4377
15/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.896,0474
15/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.836,7817
15/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.896,8181
15/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.474,6499
15/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.504,0189
16/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.862,2168
16/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.897,8606
16/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.839,9544
16/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.898,9396
16/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.476,4849
16/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.507,3724
17/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.863,8978
17/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.899,5738
17/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.845,4681
17/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.902,6263
17/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.477,8637
17/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.508,6864
21/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.865,1445
21/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.900,8443
21/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.843,8605
21/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.901,5514
21/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.482,1179
21/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.509,4316
22/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.866,1653
22/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.901,8846
22/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.839,9924
22/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.898,9650
22/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.483,0437
22/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.510,1383
23/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.867,7457
23/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.903,4953
23/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.840,8890
23/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.899,5645
23/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.484,3781
23/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.512,4910
24/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.871,8669
24/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.907,6954
24/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.836,8460
24/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.896,8611
24/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.485,4825
24/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.513,3012
27/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.872,9254
27/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.908,7742
27/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.832,1129
27/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.893,6964
27/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.486,9502
27/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.513,9290
28/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.874,3215
28/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.910,1970
28/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.842,5308
28/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.900,6623
28/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.487,7136
28/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.514,8410
29/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.875,4488
29/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.911,3458
29/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.845,9264
29/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.902,9328
29/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.488,6830
29/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.516,0097
30/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.876,8547
30/11/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.912,7787
30/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.836,0955
30/11/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.896,3594
30/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/11/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.490,5895
30/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/11/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.517,5159
01/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.880,7890
01/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.916,7883
01/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.893,6951
01/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.832,1110
01/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.490,7398
01/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.516,4313
04/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.881,9904
04/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.918,0128
04/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.843,6962
04/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.901,4416
04/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.492,0837
04/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.518,2971
05/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.883,1240
05/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.919,1681
05/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.835,1849
05/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.895,7505
05/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.492,9283
05/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.518,3533
06/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.885,0583
06/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.921,1394
06/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.832,2535
06/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.893,7904
06/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.494,5926
06/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.520,8532
07/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.890,6197
07/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.926,8073
07/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.835,1138
07/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.895,7029
07/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.496,9283
07/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.522,1573
11/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.893,0439
11/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.929,2779
11/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.828,4333
11/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.891,2360
11/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.499,2079
11/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.522,4628
12/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.894,6135
12/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.930,8774
12/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.837,6005
12/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.897,3656
12/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.500,0741
12/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.524,9561
13/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.896,0118
13/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.932,3025
13/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.837,0948
13/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.897,0275
13/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.500,9413
13/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.525,3123
14/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.897,3747
14/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.933,6915
14/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.858,1223
14/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.911,0876
14/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.502,1917
14/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.529,8355
15/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.900,9306
15/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.937,3155
15/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.873,3904
15/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.921,2966
15/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.503,5052
15/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.532,0265
18/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.901,8167
18/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.938,2187
18/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.880,8435
18/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.926,2801
18/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.505,4271
18/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.533,5304
19/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.904,4498
19/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.940,9022
19/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.897,2995
19/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.937,2835
19/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.506,3152
19/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.536,2997
20/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.905,8101
20/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.942,2885
20/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.901,0576
20/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.939,7963
20/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.507,2620
20/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.538,0707
21/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.907,1005
21/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.943,6035
21/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.923,6512
21/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.954,9035
21/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.509,0602
21/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.544,2374
22/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.912,2715
22/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.948,8736
22/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.938,0334
22/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.964,5202
22/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.510,6383
22/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.547,4778
26/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.913,2571
26/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.949,8780
26/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.968,1713
26/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.984,6719
26/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.513,2369
26/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.551,7304
27/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.914,0282
27/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.950,6638
27/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.990,1256
27/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.976,3275
27/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.514,2119
27/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.554,0750
28/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.922,2976
28/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.959,0915
28/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.056,4943
28/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.043,7292
28/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.516,0288
28/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.568,0649
29/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.927,5679
29/12/2017CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.964,4627
29/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.005,3444
29/12/2017CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.009,5278
29/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/12/2017CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.517,4253
29/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/12/2017CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.561,9262
02/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.928,3844
02/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.965,2948
02/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.975,7272
02/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.989,7242
02/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.520,2380
02/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.559,5836
03/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.931,1029
03/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.968,0654
03/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.985,4107
03/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B1.996,1991
03/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.521,2266
03/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.560,6081
04/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.932,0830
04/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.969,0642
04/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.009,3920
04/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.012,2342
04/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.522,7856
04/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.565,8045
05/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.935,5603
05/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.972,6081
05/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.032,0245
05/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.027,3675
05/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.524,2759
05/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.570,2401
08/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.938,5742
08/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.975,6797
08/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.050,9824
08/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.040,0437
08/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.526,3658
08/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.573,3014
09/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.942,0928
09/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.979,2657
09/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.037,2575
09/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.030,8665
09/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.527,3816
09/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.572,9023
10/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.943,1015
10/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.980,2935
10/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A2.998,7574
10/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.005,1234
10/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.528,4093
10/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.569,6747
11/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.944,7543
11/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.981,9780
11/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.011,3908
11/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.013,5708
11/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.529,9997
11/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.573,5735
12/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.949,4310
12/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.986,7442
12/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.012,1318
12/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.014,0662
12/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.531,3199
12/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.574,5572
15/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.950,7537
15/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.988,0921
15/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.025,9394
15/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.023,2987
15/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.533,4521
15/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.576,3958
16/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.952,0458
16/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.989,4090
16/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.039,1806
16/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.032,1524
16/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.534,4206
16/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.579,1215
17/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.954,0487
17/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.991,4502
17/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.033,2087
17/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.028,1593
17/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.535,4357
17/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.579,4166
18/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.955,3670
18/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.992,7937
18/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.036,4502
18/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.030,3267
18/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.537,9758
18/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.582,4612
19/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.959,4142
19/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.996,9184
19/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.049,1524
19/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.038,8201
19/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.532,0442
19/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.585,4183
22/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.960,1946
22/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.997,7137
22/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.065,9418
22/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.050,0464
22/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.541,5761
22/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.588,3222
23/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.961,7635
23/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B1.999,3126
23/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.088,7383
23/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.065,2893
23/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.542,6378
23/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.591,8801
24/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.962,9352
24/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.000,5068
24/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.124,9135
24/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.089,4779
24/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.543,6781
24/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.597,1211
25/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.964,8586
25/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.002,4670
25/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.080,7209
25/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.111,8170
25/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.545,2840
25/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.598,6292
26/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.968,3151
26/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.005,9896
26/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.121,3130
26/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.087,0704
26/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.546,7449
26/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.600,1258
29/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.969,4297
29/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.007,1256
29/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.121,7274
29/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.087,3475
29/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.548,9636
29/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.601,0233
30/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.970,7316
30/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.008,4524
30/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.128,0170
30/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.091,5530
30/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.550,0089
30/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.602,7294
31/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.970,9979
31/01/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.008,7238
31/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.130,4388
31/01/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.093,1724
31/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/01/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.553,0753
31/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/01/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.603,8987
01/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.972,1874
01/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.009,9360
01/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.101,0403
01/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.073,5150
01/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.552,5685
01/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.603,0091
02/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.976,0922
02/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.013,9158
02/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.114,7556
02/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.082,6858
02/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.553,7391
02/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.605,6539
05/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.977,5486
05/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.015,4001
05/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.112,0219
05/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.080,8579
05/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.557,1237
05/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.606,2478
06/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.978,7553
06/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.016,6299
06/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.124,6843
06/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.089,3246
06/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.557,1603
06/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.608,3104
07/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.980,3045
07/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.018,2087
07/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.137,5422
07/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.097,9222
07/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.558,1967
07/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.611,1259
08/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.981,5363
08/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.019,4640
08/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.157,4183
08/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.111,2123
08/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.560,4196
08/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.619,3625
09/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.987,8885
09/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.025,9378
09/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.157,7394
09/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.111,4269
09/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.561,4002
09/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.621,0049
14/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.988,8576
14/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.026,9255
14/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.157,7454
14/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.111,4310
14/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.565,4575
14/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.620,7153
15/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.991,0887
15/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.029,1993
15/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.157,1564
15/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.111,0372
15/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.567,2033
15/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.620,1816
16/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.997,1939
16/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.035,4213
16/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.167,4321
16/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.117,9080
16/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.567,9734
16/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.622,8612
19/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.998,1872
19/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.036,4336
19/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.174,2562
19/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.122,4709
19/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.570,3732
19/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.625,4573
20/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A1.999,5799
20/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.037,8529
20/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.176,4250
20/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.123,9211
20/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.571,3994
20/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.625,6442
21/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.001,4593
21/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.039,7682
21/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.182,1099
21/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.127,7224
21/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.572,4391
21/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.627,7914
22/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.002,9538
22/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.041,2914
22/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.186,7914
22/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.130,8526
22/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.574,0810
22/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.632,4900
23/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.006,9256
23/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.045,3392
23/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.189,6994
23/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.132,7971
23/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.575,1449
23/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.633,7838
26/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.008,3674
26/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.046,8086
26/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.200,7243
26/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.140,1689
26/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.577,6438
26/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.637,9503
27/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.009,2925
27/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.047,7514
27/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.201,0462
27/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.140,3841
27/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.578,6702
27/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.638,5857
28/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.010,3954
28/02/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.048,8754
28/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.199,3518
28/02/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.139,2512
28/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/02/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.579,7293
28/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/02/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.637,3143
01/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.013,3430
01/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.051,8795
01/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.208,4295
01/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.145,3209
01/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.581,3562
01/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.640,8073
02/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.016,9843
02/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.055,5904
02/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.216,4011
02/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.150,6512
02/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.582,4502
02/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.643,5110
02/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.017,8269
05/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.056,4492
05/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.213,7469
05/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.148,8764
05/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.584,9272
05/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.643,3391
06/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.021,7699
06/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.060,4677
06/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.221,4070
06/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.153,9983
06/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.585,9589
06/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.645,9773
07/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.023,0429
07/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.061,7651
07/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.224,0547
07/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.155,7687
07/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.587,0060
07/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.647,4275
08/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.024,6844
08/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.063,4381
08/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.226,7683
08/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.157,5832
08/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.588,6772
08/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.649,8388
09/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.028,4815
09/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.067,3079
09/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.228,5818
09/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.158,7958
09/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.589,8259
09/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.650,1459
12/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.029,3563
12/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.068,1994
12/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.227,8078
12/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.158,2783
12/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.592,4374
12/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.649,9494
13/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.030,4745
13/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.069,3390
13/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.227,4825
13/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.158,0608
13/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.593,5314
13/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.650,9809
14/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.032,2688
14/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.071,1676
14/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.231,7449
14/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.160,9109
14/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.592,6244
14/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.649,8054
15/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.033,7622
15/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.072,6896
15/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.238,4016
15/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.165,3619
15/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.594,2214
15/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.656,6536
16/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.037,8143
16/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.076,8193
16/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.239,2026
16/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.165,8975
16/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.595,3917
16/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.656,4281
19/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.039,0638
19/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.078,0927
19/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.239,6449
19/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.166,1933
19/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.598,0386
19/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.656,7808
20/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.040,7795
20/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.079,8413
20/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.243,7473
20/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.168,9364
20/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.599,1120
20/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.657,7130
21/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.042,2118
21/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.081,3010
21/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.248,7185
21/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.172,2604
21/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.600,1383
21/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.658,7887
22/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.043,5312
22/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.082,6456
22/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.251,1662
22/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.173,8971
22/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.601,6325
22/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.660,9656
23/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.047,3229
23/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.086,5099
23/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.253,5373
23/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.175,4826
23/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.602,6701
23/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.662,4340
26/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.048,4948
26/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.087,7042
26/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.253,9420
26/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.175,7532
26/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.605,2290
26/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.663,3072
27/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.050,2721
27/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.089,5155
27/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.260,5568
27/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.180,1762
27/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.606,2561
27/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.664,2865
28/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.057,9691
28/03/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.097,3598
28/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.267,6297
28/03/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.184,9055
28/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/03/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.608,5061
28/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/03/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.668,5611
03/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.059,1959
03/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.098,6101
03/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.270,5325
03/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.186,8465
03/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.613,0713
03/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.669,5982
04/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.061,3827
04/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.100,8387
04/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.273,0856
04/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.188,5536
04/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.614,0685
04/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.670,1901
05/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.063,4071
05/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.102,9018
05/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.277,8106
05/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.191,7130
05/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.615,6736
05/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.672,8468
06/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.065,9266
06/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.105,4696
06/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.278,3061
06/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.192,0443
06/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.616,8668
06/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.674,3837
09/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.066,2475
09/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.105,7967
09/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.275,8965
09/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.190,4331
09/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.619,2985
09/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.675,2403
10/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.068,6954
10/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.108,2915
10/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.278,3991
10/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.192,1065
10/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.620,3379
10/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.676,0877
11/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.070,5074
11/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.110,1382
11/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.281,1661
11/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.193,9567
11/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.621,1173
11/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.678,0184
12/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.071,6314
12/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.111,2837
12/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.281,5423
12/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.194,2082
12/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.622,6270
12/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.681,1213
13/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.076,1761
13/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.115,9154
13/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.286,0790
13/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.197,2417
13/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.623,6862
13/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.682,9400
16/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.077,5136
16/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.117,2785
16/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.287,8044
16/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.198,3954
16/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.626,1535
16/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.683,8532
17/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.079,0911
17/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.118,8862
17/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.289,4907
17/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.199,5229
17/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.627,1314
17/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.684,7534
18/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.079,9914
18/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.119,8037
18/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.289,8348
18/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.199,7530
18/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.628,1801
18/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.685,9658
19/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.081,4917
19/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.121,3327
19/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.294,0102
19/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.202,5449
19/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.629,8362
19/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.688,9132
20/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.084,9834
20/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.124,8912
20/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.296,8749
20/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.204,4604
20/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.630,8802
20/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.690,5920
23/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.086,0962
23/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.126,0253
23/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.299,7121
23/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.206,3575
23/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.633,4005
23/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.691,9047
24/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.087,4192
24/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.127,3737
24/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.301,1704
24/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.207,3326
24/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.634,3904
24/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.693,0393
25/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.088,4122
25/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.128,3857
25/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.303,9131
25/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.209,1665
25/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.635,4616
25/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.694,0718
26/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.084,2659
26/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.124,1601
26/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.212,8642
26/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.309,4432
26/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.637,6894
26/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.700,2301
27/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.083,8006
27/04/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.123,6859
27/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.303,5086
27/04/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.208,8960
27/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/04/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.638,5848
27/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/04/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.701,9758
02/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.080,6209
02/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.120,4453
02/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.322,0799
02/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.221,3137
02/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.642,7643
02/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.706,4344
03/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.073,1284
03/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.112,8094
03/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.334,9423
03/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.229,9141
03/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.644,3801
03/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.714,2883
04/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.089,3814
04/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.129,3735
04/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.331,9036
04/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.227,8822
04/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.645,4673
04/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.709,7930
07/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.090,8010
07/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.130,8203
07/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.335,1084
07/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.230,0251
07/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.647,8391
07/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.716,7670
08/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.091,9582
08/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.131,9996
08/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.337,8620
08/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.231,8663
08/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.648,8347
08/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.720,2682
09/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.093,8032
09/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.133,8799
09/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.348,9654
09/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.239,2906
09/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.649,9494
09/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.723,2359
10/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.093,6274
10/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.133,7007
10/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.369,4767
10/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.253,0055
10/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.651,5059
10/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.726,8395
11/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.097,9810
11/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.138,1376
11/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.371,6629
11/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.254,4673
11/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.652,4162
11/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.732,2804
14/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.099,0893
14/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.139,2671
14/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.405,7423
14/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.277,2545
14/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.652,9217
14/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.742,5723
15/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.105,3076
15/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.145,6045
15/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.395,9526
15/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.270,7086
15/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.653,8259
15/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.743,5717
16/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.111,3403
16/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.151,7527
16/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.420,6895
16/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.287,2490
16/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.644,0159
16/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.746,3407
17/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.114,4071
17/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.154,8782
17/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.290,2780
17/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.425,2195
17/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.659,0271
17/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.744,7632
17/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.118,8396
18/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.159,3955
18/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.429,7066
18/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.293,2783
18/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.659,7104
18/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.747,2827
21/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.121,7711
21/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.162,3831
21/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.432,2728
21/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.294,9942
21/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.662,4011
21/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.748,4074
22/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.123,0578
22/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.163,6945
22/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.432,0921
22/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.294,8734
22/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.663,4577
22/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.749,0385
23/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.126,9838
23/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.167,6956
23/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.444,7946
23/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.303,3669
23/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.666,0099
23/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.754,6889
24/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.134,1443
24/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.174,9932
24/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.451,3115
24/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.307,7244
24/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.667,4035
24/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.758,0878
28/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.135,9282
28/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.176,8112
28/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.454,2409
28/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.309,6831
28/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.671,1560
28/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.759,7944
29/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.137,3451
29/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.178,2552
29/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.454,8969
29/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.310,1217
29/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.672,3875
29/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.761,7276
30/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.137,2262
30/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.178,1341
30/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.445,5606
30/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.303,8790
30/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.673,5820
30/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.763,6908
31/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.138,8122
31/05/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.179,7504
31/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.443,0033
31/05/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.302,1690
31/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/05/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.675,4169
31/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/05/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.767,1249
01/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.140,6092
01/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.181,5818
01/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.451,1544
01/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.307,6192
01/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.676,6868
01/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.769,6258
04/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.142,8468
04/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.183,8622
04/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.467,7472
04/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.318,7140
04/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.679,2418
04/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.770,8049
05/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.144,4585
05/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.185,5048
05/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.470,8698
05/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.320,8019
05/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.680,3941
05/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.772,1113
06/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.146,0440
06/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.187,1206
06/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.466,9510
06/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.318,1816
06/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.681,6193
06/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.773,2059
07/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.149,7161
07/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.190,8629
07/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.489,4147
07/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.333,2020
07/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.683,4545
07/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.776,8873
08/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.155,5709
08/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.196,8298
08/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.525,6024
08/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.357,3990
08/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.685,1848
08/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.780,8351
11/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.156,8272
11/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.198,1101
11/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.564,8312
11/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.383,6294
11/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.687,7141
11/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.785,9621
12/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.158,4466
12/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.199,7605
12/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.541,8845
12/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.368,2860
12/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.688,8729
12/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.785,9867
13/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.158,4490
13/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.199,7629
13/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.563,3069
13/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.382,6101
13/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.689,8680
13/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.788,3613
14/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.161,9728
14/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.203,3541
14/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.676,1511
14/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.458,0635
14/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.691,5698
14/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.800,9867
15/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.167,4688
15/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.208,9553
15/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.679,1234
15/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.460,0510
15/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.693,3841
15/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.806,6188
18/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.169,1336
18/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.210,6520
18/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.619,2844
18/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.420,0396
18/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.696,1023
18/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.804,6846
19/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.172,6141
19/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.214,1992
19/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.668,8760
19/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.453,1991
19/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.697,8597
19/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.807,6124
21/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.178,5490
21/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.220,2477
21/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.657,0219
21/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.445,2728
21/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.700,5299
21/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.810,2084
22/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.187,5004
22/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.229,3705
22/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.630,2232
22/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.427,3538
22/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.702,1032
22/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.809,1715
25/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.191,7084
25/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.233,6590
25/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.631,2105
25/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.428,0140
25/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.704,5625
25/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.810,8525
25/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.193,0178
26/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.234,9934
26/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.625,0213
26/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.423,8756
26/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.705,4239
26/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.812,3461
27/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.194,6315
27/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.236,6380
27/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.632,0346
27/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.428,5650
27/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.706,3549
27/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.816,2677
28/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.197,3156
28/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.239,3735
28/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.672,6883
28/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.455,7481
28/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.708,3676
28/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.824,5467
29/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.202,5871
29/06/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.244,7459
29/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.697,5972
29/06/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.472,4035
29/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/06/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.710,0709
29/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/06/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.831,5585
02/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.188,4634
02/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.230,3519
02/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.666,8125
02/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.451,8193
02/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.712,7024
02/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.829,2545
03/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.177,2444
03/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.218,9182
03/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.646,8307
03/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.438,4585
03/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.714,1589
03/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.826,8643
04/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.175,3135
04/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.216,9503
04/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.653,4557
04/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.442,8883
04/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.715,3689
04/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.830,7671
05/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.221,5059
05/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.179,7836
05/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.450,8529
05/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.665,3671
05/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.717,5090
05/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.835,7435
06/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.203,7820
06/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.245,9637
06/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.655,4851
06/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.444,2453
06/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.719,6056
06/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.837,4009
06/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.208,0987
10/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.250,3630
10/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.619,9630
10/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.420,4934
10/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.722,7622
10/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.835,0094
11/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.216,0498
11/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.258,4663
11/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.617,6198
11/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.418,9266
11/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.724,1432
11/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.836,6664
12/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.221,0889
12/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.263,6018
12/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.606,3645
12/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.411,4007
12/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.726,3375
12/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.839,8506
13/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.233,2257
13/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.275,9709
13/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.612,1912
13/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.415,2967
13/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.725,9714
13/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.839,7892
16/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.237,7547
16/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.280,5865
16/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.619,7466
16/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.420,3486
16/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.728,7029
16/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.842,1649
17/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.242,8207
17/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.285,7495
17/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.634,0731
17/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.429,9280
17/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.729,8271
17/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.845,3341
18/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.243,8349
18/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.286,7831
18/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.639,7914
18/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.433,7516
18/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.730,8907
18/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.847,5657
19/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.247,2231
19/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.290,2361
19/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.639,1325
19/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.433,3111
19/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.731,1949
19/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.851,6199
20/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.251,6459
20/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.294,7436
20/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.617,2894
20/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.418,7057
20/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.734,2515
20/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.854,3380
23/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.257,2260
23/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.300,4305
23/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.615,3535
23/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.417,4113
23/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.734,1010
23/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.853,7652
24/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.260,9891
24/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.304,2656
24/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.606,9683
24/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.411,8045
24/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.735,3608
24/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.855,1953
25/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.263,5906
25/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.306,9169
25/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.602,7510
25/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.408,9846
25/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.736,8474
25/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.857,1655
26/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.264,7631
26/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.308,1119
26/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.609,5599
26/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.413,5374
26/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.738,1348
26/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.860,2637
27/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.265,1135
27/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.308,4690
27/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.601,3291
27/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.408,0338
27/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.740,8435
27/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.863,4772
30/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.265,7050
30/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.309,0718
30/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.598,5354
30/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.406,1658
30/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.743,9510
30/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.865,0148
31/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.267,4468
31/07/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.310,8470
31/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.603,6417
31/07/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.409,5801
31/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/07/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.745,6068
31/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/07/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.866,9840
01/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.267,3098
01/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.310,7074
01/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.611,5850
01/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.414,8914
01/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.747,3482
01/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.868,5954
02/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.268,8795
02/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.312,3072
02/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.604,4325
02/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.410,1089
02/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.748,8416
02/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.872,8790
03/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.272,8464
03/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.316,3500
03/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.595,5773
03/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.404,1878
03/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.750,9949
03/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.875,1793
06/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.276,6900
06/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.320,2671
06/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.581,2424
06/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.394,6028
06/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.753,8159
06/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.877,2034
07/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.278,8165
07/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.322,4343
07/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.583,0247
07/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.395,7946
07/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.755,6477
07/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.879,0910
08/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.284,0220
08/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.327,7395
08/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.600,6655
08/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.407,5902
08/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.757,4792
08/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.881,1088
09/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.286,5896
09/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.330,3562
09/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.599,3127
09/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.406,6856
09/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.758,6705
09/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.884,8247
10/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.290,6230
10/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.334,4668
10/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.624,0292
10/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.423,2124
10/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.761,5672
10/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.887,8600
13/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.292,3886
13/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.336,2662
13/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.617,7533
13/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.419,0160
13/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.764,7415
13/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.889,7057
14/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.298,2179
14/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.342,2071
14/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.697,6751
14/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.472,4559
14/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.766,6392
14/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.891,6527
15/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.303,2220
15/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.347,3070
15/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.499,2670
15/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.737,7724
15/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.766,8924
15/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.892,1503
16/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.309,4102
16/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.353,6137
16/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.754,8807
16/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.510,7065
16/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.767,9704
16/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.897,0141
17/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.311,5779
17/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.355,8229
17/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.749,2584
17/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.506,9471
17/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.770,2272
17/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.899,5747
21/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.312,6947
21/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.356,9611
21/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.764,0837
21/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.516,8601
21/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.770,7490
21/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.901,5826
22/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.314,4486
22/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.358,7486
22/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.775,0562
22/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.524,1969
22/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.772,0646
22/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.903,5629
23/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.317,5729
23/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.361,9327
23/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.789,8681
23/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.534,1009
23/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.773,1364
23/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.907,4081
24/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.320,4161
24/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.364,8303
24/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.815,3381
24/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.551,1314
24/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.776,2192
24/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.910,1179
27/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.318,8117
27/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.363,1952
27/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.823,2925
27/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.556,4501
27/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.778,8665
27/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.911,8012
28/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.320,9152
28/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.365,3390
28/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A3.858,7750
28/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.580,1755
28/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.779,4747
28/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.912,8283
29/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.321,7378
29/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.366,1774
29/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.028,0638
29/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.693,3707
29/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.781,2704
29/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.916,2545
30/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.319,4362
30/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.363,8317
30/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.318,1404
30/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.887,3308
30/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.782,5220
30/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.920,3296
31/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.321,9336
31/08/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.366,3769
31/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.259,5063
31/08/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.848,1250
31/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/08/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.785,1409
31/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/08/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.922,9719
03/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.327,6024
03/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.372,1542
03/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.296,5146
03/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.872,8707
03/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.787,2809
03/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.923,8314
04/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.328,5033
04/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.373,0724
04/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.362,9740
04/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.917,3089
04/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.787,8178
04/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.926,0028
05/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.328,1942
05/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.372,7574
05/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.345,0176
05/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.905,3024
05/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.787,8915
05/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.927,4286
06/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.335,7193
06/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.380,4266
06/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.270,9290
06/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.855,7629
06/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.788,0342
06/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.931,0555
07/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.342,3706
07/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.387,2052
07/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.248,2172
07/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.840,5766
07/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.785,9148
07/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.930,9672
10/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.353,2739
10/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.398,3172
10/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.277,8292
10/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.860,3767
10/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.789,5408
10/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.933,5970
11/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.355,7387
11/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.400,8292
11/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.887,2001
11/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.317,9449
11/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.791,2736
11/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.936,0728
12/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.356,8407
12/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.401,9523
12/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.341,6165
12/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.903,0281
12/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.792,9790
12/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.938,8886
13/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.359,4989
13/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.404,6614
13/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.434,9041
13/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.965,4050
13/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.796,3966
13/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.945,1922
14/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.365,5503
14/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.410,8286
14/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.460,3757
14/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.982,4366
14/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.797,0816
14/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.946,7300
17/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.371,9776
17/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.417,3789
17/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.441,8179
17/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.970,0279
17/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.800,7478
17/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.949,1508
18/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.374,4855
18/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.419,9348
18/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.457,7660
18/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.980,6916
18/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.802,6156
18/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.951,6315
19/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.375,2675
19/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.420,7318
19/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.423,5669
19/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.957,8243
19/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.801,8181
19/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.953,8342
20/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.377,7219
20/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.423,2331
20/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.369,8951
20/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.921,9366
20/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.803,7258
20/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.958,9205
21/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.381,7675
21/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.427,3561
21/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.300,9920
21/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.875,8645
21/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.805,5758
21/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.962,5105
24/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.387,6876
24/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.433,3895
24/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.310,5510
24/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.882,2562
24/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.808,9323
24/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.965,0733
25/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.389,5215
25/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.435,2585
25/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.368,3864
25/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.920,9280
25/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.810,9107
25/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.964,8975
26/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.394,3344
26/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.440,1635
26/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.396,8209
26/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.939,9408
26/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.812,8055
26/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.970,0017
27/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.395,2775
27/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.441,1246
27/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.446,7854
27/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.973,3496
27/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.816,7557
27/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.974,6173
28/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.401,7528
28/09/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.447,7239
28/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.557,4904
28/09/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.047,3727
28/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/09/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.819,5397
28/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/09/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.977,8706
01/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.402,3422
01/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.448,3246
01/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.422,0293
01/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.956,7964
01/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.823,5506
01/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.980,8702
02/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.403,3523
02/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.449,3540
02/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.307,2240
02/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.880,0317
02/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.825,6774
02/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.981,0396
03/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.405,7632
03/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.451,8111
03/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.321,4158
03/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.889,5211
03/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.827,6748
03/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.979,3679
04/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.411,4974
04/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.457,6551
04/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.365,2542
04/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.918,8337
04/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.830,4396
04/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.992,7367
05/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.420,7221
05/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.467,0564
05/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.331,8757
05/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.896,5151
05/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.832,5873
05/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.991,9768
08/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.427,6120
08/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.474,0782
08/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.303,3065
08/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.877,4122
08/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.835,6336
08/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.990,5778
09/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.430,4831
09/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.477,0043
09/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.281,9792
09/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.863,1517
09/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.837,3342
09/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.989,8701
09/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.439,6857
10/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.486,3830
10/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.293,6261
10/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.870,9394
10/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.839,1532
10/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.994,2652
11/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.443,5105
11/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.490,2810
11/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.243,8531
11/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.837,6586
11/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.843,4790
11/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.994,9711
12/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.450,9293
12/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.497,8418
12/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.260,9829
12/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.849,1124
12/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.847,0518
12/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.001,5839
16/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.457,8065
16/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.504,8506
16/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.210,9210
16/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.815,6384
16/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.852,1306
16/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.996,7080
17/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.465,8510
17/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.513,0490
17/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.225,5085
17/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.825,3924
17/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.853,9605
17/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.000,2005
18/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.467,4142
18/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.514,6421
18/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.262,1774
18/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.849,9111
18/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.856,1241
18/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.009,6294
19/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.471,2801
19/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.518,5819
19/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.256,6169
19/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.846,1931
19/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.858,0677
19/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.012,7157
22/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.477,1886
22/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.524,6034
22/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.254,3085
22/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.844,6496
22/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.860,5205
22/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.014,4586
23/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.481,6071
23/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.529,1065
23/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.267,6006
23/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.853,5374
23/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.849,8518
23/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.004,9745
24/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.484,7242
24/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.532,2833
24/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.300,0407
24/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.875,2285
24/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.851,7914
24/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.011,7474
25/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.488,3860
25/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.536,0152
25/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.286,9379
25/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.866,4673
25/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.855,7487
25/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.015,3271
26/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.492,7014
26/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.540,4132
26/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.293,4758
26/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.870,8389
26/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.859,2848
26/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.019,2131
29/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.499,3362
29/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.547,1750
29/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.302,9771
29/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.877,1920
29/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.862,9349
29/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.021,8507
30/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.503,7218
30/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.551,6445
30/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.291,1957
30/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.869,3144
30/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.865,4784
30/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.022,3333
31/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.554,0393
31/10/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.506,0717
31/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.236,9366
31/10/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.833,0340
31/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/10/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.865,9039
31/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/10/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.015,1516
01/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.511,7159
01/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.559,7916
01/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.219,6028
01/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.821,4437
01/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.868,7957
01/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.017,3739
02/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.517,5689
02/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.565,7566
02/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.209,4583
02/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.814,6606
02/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.870,7464
02/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.018,5880
05/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.524,4170
05/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.572,7358
05/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.226,8060
05/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.826,2601
05/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.874,7542
05/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.022,9582
07/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.529,1582
07/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.577,5678
07/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.231,2199
07/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.829,2114
07/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.877,8312
07/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.024,9154
08/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.534,2596
08/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.582,7668
08/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.220,0085
08/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.821,7149
08/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.880,7104
08/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.027,8538
09/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.538,3760
09/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.586,9620
09/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.215,7163
09/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.818,8449
09/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.883,3495
09/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.030,7299
12/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.544,1172
12/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.592,8131
12/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.233,4636
12/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.830,7116
12/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.886,6368
12/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.033,9434
13/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.548,2834
13/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.597,0591
13/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.273,9953
13/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.857,8132
13/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.889,3634
13/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.041,2947
14/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.601,4495
14/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.552,5913
14/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.264,7724
14/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.851,6463
14/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.891,6361
14/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.024,8827
15/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.558,1627
15/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.607,1276
15/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.278,9366
15/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.861,1172
15/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.893,8895
15/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.030,9561
16/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.575,3514
16/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.624,6453
16/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.284,2748
16/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.864,6866
16/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.896,8462
16/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.044,0109
16/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.590,7306
20/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.640,3189
20/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.348,7255
20/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.907,7817
20/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.881,0388
20/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.990,1120
21/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.595,8879
21/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.645,5749
21/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.355,9457
21/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.912,6095
21/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.886,6699
21/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.989,9516
22/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.599,2678
22/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.649,0195
22/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.378,0105
22/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.927,3631
22/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.889,7244
22/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.999,5897
23/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.608,7706
23/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.658,7042
23/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.476,9948
23/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.993,5491
23/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.900,6913
23/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.011,1990
26/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.613,2567
26/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.663,2762
26/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.598,1971
26/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.074,5912
26/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.903,9229
26/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.021,2729
27/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.617,3655
27/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.667,4636
27/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.564,1274
27/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.051,8105
27/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.905,8722
27/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.022,3395
28/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.622,6725
28/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.672,8722
28/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.561,0385
28/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.049,7451
28/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.907,7938
28/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.017,0410
29/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.627,7989
29/11/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.678,0967
29/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.501,7430
29/11/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.010,0970
29/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/11/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.910,7819
29/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/11/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.020,1421
03/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.638,0323
03/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.688,5259
03/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.422,4636
03/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B2.957,0867
03/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.914,8703
03/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.015,5806
03/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.642,7365
04/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.693,3202
04/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.496,0582
04/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.006,2959
04/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.920,5469
04/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.019,7193
05/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.645,6282
05/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.696,2672
05/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.500,4904
05/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.009,2595
05/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.918,3668
05/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.020,4531
06/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.648,9849
06/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.699,6881
06/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.525,0480
06/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.025,6800
06/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.920,3118
06/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.028,5747
07/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.655,2362
07/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.706,0591
07/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.505,2097
07/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.012,4151
07/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.924,6862
07/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.025,7055
10/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.662,5022
10/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.713,4642
10/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.522,3928
10/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.023,9046
10/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.929,6194
10/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.025,8592
11/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.661,8742
11/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.712,8242
11/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.538,4768
11/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.034,6592
11/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.931,5451
11/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.023,5936
12/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.664,9183
12/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.715,9265
12/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.523,8548
12/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.024,8822
12/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.933,6727
12/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.021,8746
13/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.668,5450
13/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.719,6226
13/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.549,0736
13/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.041,7448
13/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.935,4519
13/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.025,9772
14/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.672,3009
14/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.723,4504
14/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.570,3683
14/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.055,9835
14/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.940,9548
14/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.037,5495
17/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.680,4171
17/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.731,7219
17/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.583,3778
17/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.064,6823
17/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.946,4275
17/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.027,5841
18/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.683,2629
18/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.734,6222
18/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.583,6167
18/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.064,8420
18/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.955,5609
18/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.029,9054
19/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.699,4328
19/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.751,1016
19/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.600,5530
19/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.076,1664
19/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.958,1273
19/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.032,6109
20/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.703,1322
20/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.754,8718
20/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.574,1550
20/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.058,5153
20/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.990,7393
20/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.072,5981
21/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.706,8977
21/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.758,7093
21/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.567,2989
21/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.053,9309
21/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.987,4935
21/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.060,2340
26/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.719,5496
26/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.771,6034
26/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.618,3788
26/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.088,0856
26/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B1.994,6013
26/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.070,0635
27/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.724,2955
27/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.776,4402
27/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.600,5616
27/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.076,1721
27/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.028,7167
27/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.141,3186
28/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.725,1820
28/12/2018CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.777,3437
28/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.549,7981
28/12/2018CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.042,2290
28/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/12/2018CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.031,9871
28/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/12/2018CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.147,2113
02/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.733,2973
02/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.785,6144
02/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.549,0538
02/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.041,7313
02/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.041,2298
02/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.147,1797
03/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.737,2598
03/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.789,6528
03/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.536,9092
03/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.033,6108
03/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.043,3594
03/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.151,8366
04/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.745,5808
04/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.798,1331
04/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.547,7021
04/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.040,8275
04/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.047,1798
04/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.159,4060
07/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.752,8238
07/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.805,5148
07/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.539,0750
07/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.035,0590
07/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.052,3800
07/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.188,2753
08/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.755,2970
08/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.808,0353
08/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.564,4352
08/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.052,0161
08/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.054,7155
08/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.189,3189
09/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.765,8018
09/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.818,7412
09/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.581,7377
09/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.063,5855
09/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.057,0688
09/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.191,3973
10/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.772,7619
10/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.825,8345
10/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.574,5976
10/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.058,8113
10/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.059,5307
10/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.196,4217
11/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.775,7533
11/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.828,8832
11/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.566,0027
11/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.053,0643
11/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.063,4784
11/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.197,7235
14/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.783,0379
14/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.836,3072
14/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.572,5343
14/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.057,4317
14/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.066,9253
14/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.200,9939
15/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.788,7147
15/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.842,0926
15/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.586,2850
15/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.066,6261
15/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.069,3412
15/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.212,9549
16/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.792,7804
16/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.846,2362
16/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.611,4880
16/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.083,4781
16/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.071,7793
16/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.219,7337
17/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.794,6443
17/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.848,1358
17/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.658,0974
17/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.114,6435
17/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.073,8498
17/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.223,5825
18/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.796,8810
18/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.850,4153
18/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.645,2653
18/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.106,0633
18/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.077,7218
18/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.228,4329
21/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.804,0122
21/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.857,6830
21/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.648,7359
21/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.108,3839
21/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.088,5738
21/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.234,1987
22/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.806,9335
22/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.860,6602
22/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.632,4407
22/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.097,4881
22/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.090,8317
22/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.236,6682
23/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.810,7864
23/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.864,5869
23/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.644,6257
23/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.105,6356
23/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.093,1121
23/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.241,2829
24/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.813,2825
24/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.867,1307
24/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.635,6317
24/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.099,6218
24/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.095,8020
24/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.242,3169
25/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.816,0773
25/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.869,9790
25/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.606,6844
25/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.080,2661
25/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.098,5139
25/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.245,2640
28/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.821,8852
28/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.875,8981
28/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.613,7630
28/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.084,9992
28/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.103,5796
28/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.259,8629
29/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.881,5955
29/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.827,4756
29/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.668,9506
29/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.121,9005
29/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.105,8478
29/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.258,6423
30/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.830,7758
30/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.884,9588
30/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.658,7054
30/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.115,0500
30/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.106,6255
30/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.259,2539
31/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.843,7951
31/01/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.898,2273
31/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.658,4632
31/01/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.114,8881
31/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/01/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.108,8137
31/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/01/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.261,9593
01/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.848,5668
01/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.903,0904
01/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.649,8001
01/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.109,0955
01/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.117,8250
01/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.274,0592
04/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.854,1897
04/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.908,8209
04/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.649,1570
04/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.108,6655
04/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.122,8718
04/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.276,9891
05/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.855,7863
05/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.910,4481
05/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.652,1364
05/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.110,6577
05/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.125,2590
05/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.280,0256
06/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.860,9341
06/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.915,6944
06/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.683,0160
06/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.131,3054
06/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.128,8924
06/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.285,0898
07/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.866,2316
07/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.921,0933
07/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.716,1191
07/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.153,4398
07/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.128,7717
07/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.290,0408
08/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.872,7256
08/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.927,7116
08/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.719,0326
08/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.155,3879
08/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.132,7218
08/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.295,0066
11/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.878,7022
11/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.933,8026
11/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.729,0190
11/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.162,0653
11/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.138,3906
11/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.300,7799
12/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.880,0948
12/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.935,2219
12/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.730,1648
12/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.162,8315
12/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.145,0098
12/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.321,0861
13/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.891,1034
13/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.946,4412
13/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.756,1301
13/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.180,1932
13/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.157,7990
13/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.342,9252
14/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.894,1933
14/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.949,5903
14/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.759,0876
14/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.182,1707
14/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.158,8363
14/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.349,7965
15/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.895,3249
15/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.950,7435
15/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.793,0775
15/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.204,8981
15/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.163,1801
15/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.357,4303
18/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.900,6582
18/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.956,1788
18/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.811,7397
18/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.217,3766
18/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.168,8450
18/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.361,2828
19/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.900,8718
19/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.956,3964
19/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.842,6191
19/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.238,0242
19/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.170,0021
19/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.364,1369
20/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.903,5948
20/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.959,1715
20/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.870,6468
20/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.256,7650
20/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.170,2637
20/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.361,2663
21/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.903,8335
21/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.959,4147
21/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.860,8956
21/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.250,2448
21/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.172,5249
21/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.366,7097
22/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.904,7640
22/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.960,3630
22/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.832,3224
22/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.231,1393
22/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.173,4387
22/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.364,0638
25/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.915,8489
25/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.971,6600
25/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.825,2922
25/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.226,4385
25/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.178,8935
25/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.364,7609
26/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.918,1207
26/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.973,9753
26/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.811,4397
26/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.217,1760
26/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.182,6865
26/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.364,8692
27/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.920,3174
27/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.976,2140
27/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.804,4393
27/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.212,4952
27/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.183,2891
27/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.366,3045
28/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.922,3751
28/02/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.978,3111
28/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.839,3547
28/02/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.235,8414
28/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/02/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.174,5353
28/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/02/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.352,0632
01/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.931,0134
01/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.987,1148
01/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.896,2816
01/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.273,9057
01/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.178,7394
01/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.368,1503
06/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.941,2100
06/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.997,5066
06/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.970,5274
06/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.323,5503
06/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.188,7618
06/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.371,7408
07/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.941,8568
07/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B2.998,1657
07/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.108,9299
07/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.416,0933
07/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.186,8825
07/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.369,1059
07/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.944,4436
08/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.000,8021
08/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.004,9371
08/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.346,5584
08/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.185,9865
08/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.362,7044
11/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.954,0815
11/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.010,6245
11/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.019,4552
11/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.356,2660
11/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.193,0561
11/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.370,8402
12/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.954,7540
12/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.011,3099
12/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.030,0349
12/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.363,3401
12/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.195,9346
12/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.372,4707
13/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.958,6899
13/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.015,3212
13/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.008,6076
13/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.349,0127
13/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.191,7450
13/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.362,3598
14/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.967,0769
14/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.023,8688
14/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.333,5040
14/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.985,4136
14/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.189,8381
14/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.359,6081
15/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.972,1861
15/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.029,0758
15/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.959,8184
15/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.316,3897
15/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.209,0819
15/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.392,0408
18/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.978,9944
18/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.036,0144
18/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.965,1838
18/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.319,9773
18/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.199,8356
18/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.401,7915
19/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.980,2820
19/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.037,3267
19/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A4.980,8211
19/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.330,4332
19/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.202,0326
19/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.401,3194
20/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.982,0055
20/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.039,0832
20/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.007,9359
20/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.348,5635
20/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.205,6535
20/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.374,0757
21/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.987,0746
21/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.044,2493
21/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.029,7523
21/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.363,1510
21/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.206,5149
21/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.378,9194
22/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.987,2570
22/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.044,4352
22/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.077,1290
22/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.394,8295
22/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.217,4398
22/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.404,2267
25/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.994,6242
25/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.051,9434
25/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.102,8457
25/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.412,0250
25/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.222,5590
25/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.408,2818
26/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.995,5752
26/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.052,9126
26/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.136,0219
26/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.434,2083
26/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.224,8235
26/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.413,7980
27/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.991,3746
27/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.048,6316
27/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.211,5661
27/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.484,7210
27/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.215,2423
27/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.405,1262
28/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A2.996,5975
28/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.053,9545
28/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.198,0259
28/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.475,6673
28/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.217,0565
28/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.402,8051
29/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.015,0776
29/03/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.072,7884
29/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.192,6502
29/03/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.472,0728
29/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/03/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.219,3331
29/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.408,4076
29/03/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.020,0213
01/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.077,8267
01/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.153,4803
01/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.445,8818
01/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.226,4743
01/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.408,8655
03/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.024,4113
03/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.082,3007
03/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.161,7955
03/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.451,4417
03/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.230,6563
03/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.412,9476
04/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.030,9883
04/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.089,0036
04/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.186,6935
04/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.468,0898
04/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.232,2690
04/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.407,3202
05/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.034,5090
05/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.092,5917
05/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.207,0212
05/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.481,6820
05/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.235,4364
05/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.416,0230
08/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.041,5277
08/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.099,7447
08/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.198,1691
08/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.475,7630
08/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.236,5045
08/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.412,7871
09/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.043,6846
09/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.101,9429
09/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.190,6960
09/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.470,7661
09/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.243,8872
09/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.423,6201
10/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.045,0615
10/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.103,3461
10/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.178,7929
10/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.462,8071
10/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.245,8007
10/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.421,2268
11/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.047,8141
11/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.106,1514
11/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.174,3686
11/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.459,8488
11/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.245,1819
11/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.429,6561
12/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.052,7326
12/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.111,1641
12/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.163,6741
12/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.452,6979
12/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.245,2040
12/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.435,8532
15/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.120,8472
15/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.062,2339
15/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.147,5121
15/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.441,8911
15/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.250,5425
15/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.437,7230
16/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.073,3935
16/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.132,2204
16/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.192,4278
16/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.471,9240
16/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.252,8844
16/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.435,0309
17/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.079,3451
17/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.138,2859
17/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.170,2758
17/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.457,1120
17/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.261,1221
17/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.460,3145
22/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.085,7413
22/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.144,8045
22/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.187,9194
22/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.468,9094
22/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.269,8860
22/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.467,8244
23/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.086,5224
23/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.145,6005
23/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.165,9169
23/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.454,1974
23/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.272,1472
23/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.469,5945
24/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.088,2831
24/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.147,3949
24/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.213,5203
24/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.486,0274
24/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.274,9574
24/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.482,3343
25/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.068,0703
25/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.126,7952
25/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.200,3450
25/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.477,2177
25/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.279,7465
25/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.481,4848
26/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.083,0631
26/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.142,0750
26/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.261,4845
26/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.518,0987
26/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.276,4798
26/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.476,4786
29/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.087,3231
29/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.146,4165
29/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.182,2449
29/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.465,1150
29/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.283,9159
29/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.468,6443
30/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.097,8100
30/04/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.157,1042
30/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.187,7018
30/04/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.468,7637
30/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.276,8726
30/04/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.428,0599
30/04/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.102,2474
02/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.161,6265
02/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.229,8744
02/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.496,9625
02/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.276,5997
02/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.445,0525
03/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.114,0694
03/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.173,6747
03/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.216,3008
03/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.487,8865
03/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.277,4228
03/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.453,0335
06/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.117,0064
06/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.176,6679
06/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.231,2451
06/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.497,8791
06/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.282,6610
06/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.445,2651
07/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.118,4117
07/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.178,1001
07/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.277,8288
07/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.529,0273
07/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.283,4100
07/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.463,1916
08/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.127,5909
08/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.187,4550
08/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.255,7316
08/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.514,2520
08/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.284,7093
08/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.452,6183
09/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.132,7217
09/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.192,6840
09/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.278,8149
09/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.529,6867
09/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.297,7709
09/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.443,0915
10/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.136,3288
10/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.196,3601
10/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.247,0624
10/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.508,4554
10/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.302,8537
10/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.448,5224
13/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.142,3985
13/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.202,5459
13/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.265,7542
13/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.520,9537
13/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.306,1323
13/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.445,4605
14/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.208,6431
14/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.148,3812
14/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.260,2556
14/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.517,2770
14/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.314,7172
14/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.455,9810
15/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.148,6575
15/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.208,9247
15/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.261,4206
15/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.518,0560
15/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.308,8344
15/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.459,8591
16/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.152,0211
16/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.212,3527
16/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.258,0596
16/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.515,8086
16/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.315,2729
16/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.468,3689
17/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.158,1684
17/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.218,6177
17/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.279,5783
17/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.530,1971
17/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.315,5480
17/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.446,2484
20/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.163,2149
20/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.223,7608
20/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.282,6939
20/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.532,2803
20/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.322,8330
20/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.451,9162
21/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.168,5270
21/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.229,1746
21/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.254,0789
21/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.513,1468
21/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.323,2222
21/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.455,8660
22/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.174,2446
22/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.235,0016
22/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.269,4004
22/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.523,3916
22/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.326,7394
22/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.465,8031
23/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.186,6850
23/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.247,6801
23/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.292,1635
23/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.538,6122
23/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.329,0210
23/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.471,9662
24/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.193,4570
24/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.254,5817
24/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.276,6611
24/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.528,2465
24/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.333,9884
24/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.482,5815
27/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.202,7062
27/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.264,0079
27/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.285,5461
27/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.534,1875
27/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.339,6815
27/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.485,3858
28/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.209,3921
28/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.270,8218
28/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.528,3125
28/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.276,7597
28/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.340,4916
28/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.490,6738
29/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.216,6011
29/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.278,1687
29/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.256,1159
29/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.514,5090
29/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.342,2266
29/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.483,8009
30/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.227,9885
30/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.289,7741
30/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.268,1964
30/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.522,5866
30/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.344,8430
30/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.488,7003
31/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.237,1766
31/05/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.299,1381
31/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.281,5464
31/05/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.531,5131
31/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/05/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.348,0035
31/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/05/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.498,9460
03/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.240,3968
03/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.302,4199
03/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.293,3070
03/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.539,3768
03/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.357,0446
03/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.509,5471
04/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.244,7660
04/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.306,8728
04/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.283,0365
04/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.532,5094
04/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.362,0846
04/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.512,2167
05/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.309,7043
05/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.247,5443
05/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.296,5072
05/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.541,5166
05/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.363,5463
05/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.511,8651
06/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.256,8385
06/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.319,1764
06/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.303,7471
06/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.546,3576
06/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.366,6065
06/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.520,0834
07/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.264,0495
07/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.326,5254
07/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.295,1338
07/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.540,5983
07/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.369,7530
07/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.528,1448
10/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.272,6447
10/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.335,2851
10/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.302,9812
10/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.545,8455
10/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.376,0564
10/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.532,1593
11/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.276,9913
11/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.339,7149
11/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.302,0726
11/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.545,2380
11/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.380,2595
11/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.544,4186
12/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.283,6114
12/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.346,4617
12/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.246,3690
12/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.507,9917
12/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.383,2850
12/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.548,0893
13/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.296,0399
13/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.359,1281
13/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.238,0696
13/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.502,4423
13/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.385,5444
13/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.553,3591
14/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.303,2670
14/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.366,4935
14/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.285,6785
14/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.534,2761
14/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.389,8501
14/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.565,1858
18/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.315,8563
18/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.379,3238
18/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.253,7999
18/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.512,9604
18/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.401,7449
18/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.586,4211
19/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.326,7528
19/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.390,4289
19/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.247,5729
19/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.508,7967
19/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.405,2704
19/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.594,1551
21/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.336,0605
21/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.399,9148
21/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.221,6838
21/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.491,4859
21/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.412,1274
21/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.598,5210
24/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.341,9983
24/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.405,9662
24/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.201,2894
24/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.477,8491
24/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.418,5233
24/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.598,9823
24/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.347,3017
25/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.411,3711
25/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.198,8973
25/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.476,2496
25/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.421,1703
25/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.602,6037
26/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.351,9603
26/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.416,1189
26/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.213,1015
26/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.485,7472
26/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.439,5966
26/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.629,6569
27/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.357,0998
27/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.421,3568
27/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.218,5453
27/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.489,3872
27/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.424,8865
27/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.615,1434
28/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.371,1789
28/06/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.435,7054
28/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.216,0309
28/06/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.487,7060
28/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/06/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.429,0135
28/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/06/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.620,8434
01/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.380,6565
01/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.445,3644
01/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.221,3137
01/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.491,2383
01/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.435,0009
01/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.623,0373
02/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.385,3415
02/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.450,1390
02/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.218,8804
02/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.489,6113
02/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.436,1995
02/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.622,6683
03/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.395,8593
03/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.460,8581
03/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.244,7307
03/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.506,8961
03/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.436,7963
03/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.630,1217
04/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.412,0376
04/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.477,3460
04/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.270,3726
04/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.524,0416
04/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.439,3367
04/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.632,9888
05/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.417,4571
05/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.482,8692
05/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.272,1749
05/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.525,2467
05/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.446,3028
05/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.652,8875
10/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.436,4692
10/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.502,2452
10/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.320,0495
10/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.557,2581
10/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.456,0078
10/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.666,0826
11/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.448,0041
11/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.514,0009
11/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.322,9219
11/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.559,1787
11/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.458,8997
11/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.683,8085
12/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.456,5457
12/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.522,7059
12/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.334,4404
12/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.566,8805
12/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.457,4686
12/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.690,7834
15/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.465,0613
15/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.531,3845
15/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.377,9074
15/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.595,9448
15/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.463,7562
15/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.700,7141
16/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.467,5149
16/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.533,8851
16/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.383,3453
16/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.599,5809
16/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.471,7023
16/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.700,5412
17/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.474,8924
17/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.541,4038
17/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.377,6076
17/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.595,7444
17/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.475,1044
17/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.704,2967
18/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.485,0763
18/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.551,7826
18/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.385,4417
18/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.600,9827
18/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.477,6463
18/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.691,0487
19/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.496,4418
19/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.563,3656
19/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.389,5034
19/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.603,6986
19/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.479,6755
19/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.712,5508
22/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.504,5316
22/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.571,6102
22/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.396,6840
22/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.608,4999
22/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.485,8969
22/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.717,9962
23/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.506,8172
23/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.573,9395
23/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.383,0919
23/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.599,4116
23/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.473,7728
23/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.711,8701
24/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.507,9510
24/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.575,0950
24/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.391,5998
24/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.605,1004
24/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.490,5734
24/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.711,8933
25/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.513,4857
25/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.580,7356
25/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.425,3134
25/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.627,6430
25/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.511,9318
25/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.740,7317
26/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.516,6368
26/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.583,9471
26/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.441,2600
26/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.638,3057
26/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.497,4155
26/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.722,5173
29/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.524,9963
29/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.592,4666
29/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.466,9710
29/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.655,4974
29/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.503,4373
29/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.716,3555
30/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.527,9726
30/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.595,4999
30/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.474,4895
30/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.660,5246
30/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.494,0280
30/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.726,4701
31/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.530,9190
31/07/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.598,5027
31/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.478,7681
31/07/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.663,3855
31/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/07/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.509,7273
31/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/07/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.722,0373
01/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.540,4749
01/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.608,2415
01/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.508,1771
01/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.683,0499
01/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.511,6204
01/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.729,7067
02/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.545,5618
02/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.613,4258
02/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.524,3852
02/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.693,8875
02/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.515,3165
02/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.733,4948
05/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.550,6330
05/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.618,5940
05/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.554,9044
05/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.714,2942
05/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.518,3694
05/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.730,4370
06/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.551,2386
06/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.619,2111
06/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.548,5771
06/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.710,0634
06/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.519,9613
06/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.724,1194
07/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.551,5385
07/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.619,5168
07/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.555,0773
07/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.714,4097
07/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.521,6975
07/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.724,7078
08/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.553,8553
08/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.621,8779
08/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.553,0917
08/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.713,0820
08/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.525,4314
08/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.706,0896
09/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.558,5632
09/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.626,6759
09/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.539,9329
09/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.704,2833
09/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.528,8185
09/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.731,4590
12/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.549,2398
12/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.617,1740
12/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.733,2906
12/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.833,5722
12/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.475,5291
12/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.371,2717
13/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.523,4193
13/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.590,8593
13/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.736,0079
13/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.835,3891
13/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.474,1858
13/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.374,2973
14/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.527,6142
14/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.595,1345
14/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.901,2074
14/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.945,8500
14/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.438,3428
14/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.174,8036
15/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.530,7314
15/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.598,3113
15/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.957,1589
15/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.983,2620
15/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.451,4866
15/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.308,8754
16/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.536,4732
16/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.604,1630
16/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.880,3820
16/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.931,9251
16/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.457,1411
16/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.255,5848
20/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.543,9426
20/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.611,7754
20/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.756,5285
20/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.849,1103
20/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.466,6463
20/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.314,8200
20/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.546,2423
21/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.614,1191
21/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.700,5176
21/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.811,6586
21/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.469,7507
21/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.290,8118
22/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.560,3461
22/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.628,4928
22/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.733,5106
22/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.833,7194
22/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.472,7432
22/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.272,2056
23/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.567,2567
23/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.635,5357
23/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.740,4164
23/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.838,3370
23/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.478,2994
23/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.310,1759
26/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.575,4700
26/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.643,9063
26/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.756,6210
26/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.849,1722
26/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.484,7129
26/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.314,1906
27/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.576,8998
27/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.645,3635
27/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.857,9386
27/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.916,9184
27/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.488,1634
27/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.320,6823
28/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.576,1647
28/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.644,6143
28/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.066,7325
28/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.056,5287
28/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.511,1529
28/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.362,5368
30/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.190,5439
30/08/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.251,6125
30/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.250,9159
30/08/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.511,0319
30/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/08/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.456,9366
30/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/08/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.995,4105
02/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.251,1837
02/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.313,4130
02/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.046,5492
02/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.374,3818
02/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.475,5156
02/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.929,5261
03/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.177,1695
03/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.237,9821
03/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.351,9921
03/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.578,6166
03/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.477,5448
03/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.928,8903
04/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.175,0999
04/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.235,8729
04/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.337,0121
04/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.568,6002
04/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.480,8324
04/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.005,2093
05/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.193,6646
05/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.254,7930
05/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.529,2841
05/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.697,1631
05/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.482,1043
05/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.980,4529
06/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.201,6835
06/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.262,9654
06/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.922,9414
06/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.960,3826
06/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.488,0656
06/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.919,5079
09/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.221,9780
09/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.283,6484
09/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.792,2754
09/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.671,5291
09/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.495,6122
09/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B1.964,9037
10/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.233,0966
10/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.294,9799
10/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.715,7352
10/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.821,8338
10/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.501,6803
10/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.052,6026
11/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.243,5844
11/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.305,6684
11/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.725,5197
11/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.828,3762
11/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.483,1736
11/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.034,6155
12/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.248,2023
12/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.310,3747
12/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.005,2986
12/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.015,4507
12/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.486,9608
12/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.033,3673
13/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.249,5898
13/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.311,7888
13/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.281,8196
13/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.200,3468
13/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.502,1583
13/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.023,1067
16/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.251,4743
16/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.313,7093
16/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A3.251,4743
16/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B3.313,7093
16/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.251,4743
16/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.313,7093
16/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.099,4569
16/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.078,4098
16/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.099,4569
16/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.078,4098
16/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.099,4569
16/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.078,4098
16/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.509,7939
16/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.018,9119
17/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.258,2671
17/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.320,6321
17/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.070,5280
17/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.148,4400
17/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.251,5800
17/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.313,8170
17/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.076,2361
17/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.062,8831
17/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.709,4630
17/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.486,2910
17/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.056,9790
17/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.050,0070
17/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.513,4755
17/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.039,4158
18/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.260,3308
18/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.322,7353
18/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.070,5280
18/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.148,4400
18/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.248,7410
18/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.310,9240
18/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.997,8980
18/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.010,5022
18/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.538,7680
18/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.372,1560
18/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.973,0270
18/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.993,8720
18/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.517,1183
18/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.004,7892
19/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.266,3449
19/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.328,8645
19/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.075,2680
19/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.153,2710
19/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.249,2810
19/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.311,4740
19/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.983,5951
19/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.000,9385
19/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.456,5070
19/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.317,1520
19/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.955,8990
19/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.982,4190
19/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.520,6665
19/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.042,1849
20/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.330,8371
20/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.268,2805
20/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.080,0070
20/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.158,1010
20/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.258,8000
20/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.321,1750
20/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.026,2681
20/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.029,4719
20/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.387,3430
20/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.270,9050
20/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.006,8890
20/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.992,4960
20/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.527,6741
20/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.070,6007
23/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.266,7583
23/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.329,2857
23/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.094,2250
23/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.172,5910
23/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.255,3370
23/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.317,6460
23/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.941,9656
23/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.973,1030
23/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.234,7300
23/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.168,8600
23/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.905,0740
23/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.948,4340
23/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.535,5734
23/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.010,2306
24/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.275,5499
24/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.338,2456
24/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.098,9820
24/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.177,4390
24/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.257,2160
24/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.319,5600
24/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.751,8387
24/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.845,9744
24/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.051,6690
24/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.046,4560
24/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.708,8280
24/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.817,2140
24/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.534,6115
24/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.107,2164
25/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.275,4947
25/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.338,1893
25/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.104,0150
25/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.182,5690
25/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.833,4920
25/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.887,7260
25/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.669,0061
25/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.790,5882
25/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A5.864,6360
25/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B3.921,3960
25/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.595,7810
25/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.741,6250
25/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.584,2140
25/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.289,9009
26/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.279,7430
26/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.342,5189
26/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.109,0600
26/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.187,7110
26/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.867,7910
26/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.922,6810
26/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.652,3830
26/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.779,4732
26/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.028,9220
26/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.031,2460
26/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.584,1430
26/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.733,8430
26/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.583,6372
26/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.239,8560
27/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.289,7525
27/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.352,7200
27/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.192,8000
27/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.114,0530
27/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.869,0320
27/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.923,9450
27/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.614,4547
27/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.754,1124
27/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A5.886,9050
27/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B3.936,2860
27/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.540,9210
27/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.704,9430
27/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.544,2068
27/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.115,1161
30/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.294,8317
30/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.357,8965
30/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.129,1540
30/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.208,1900
30/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.868,5280
30/09/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.923,4310
30/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.635,8326
30/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.768,4068
30/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A5.976,8620
30/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B3.996,4360
30/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.563,8300
30/09/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.720,2610
30/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/09/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.553,2889
30/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/09/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.174,0196
01/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.298,5615
01/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.361,6977
01/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.134,0980
01/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.213,2290
01/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.849,0920
01/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.903,6230
01/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.820,4561
01/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.891,8555
01/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.068,2480
01/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.057,5410
01/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.746,7960
01/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.842,6020
01/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.559,4314
01/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.219,9105
02/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.309,7241
02/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.373,0739
02/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.139,2070
02/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.218,4360
02/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.848,8430
02/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.903,3690
02/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.819,3673
02/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.891,1275
02/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.082,2520
02/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.066,9050
02/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.743,1720
02/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.840,1790
02/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.565,5689
02/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.217,7587
03/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.316,3698
03/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.379,8468
03/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.144,3940
03/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.223,7220
03/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.849,3840
03/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.903,9210
03/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.698,2169
03/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.810,1201
03/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A5.985,3670
03/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.002,1220
03/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.629,6170
03/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.764,2510
03/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.569,7951
03/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.241,4124
04/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.332,0979
04/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.395,8759
04/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.149,6030
04/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.229,0310
04/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.849,9370
04/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.904,4840
04/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.859,6238
04/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.918,0451
04/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.312,3390
04/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.220,7520
04/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.796,4110
04/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.875,7780
04/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.575,8700
04/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.269,3005
07/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.366,6769
07/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.431,1167
07/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.164,7870
07/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.244,5050
07/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.851,5360
07/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.906,1140
07/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.730,4315
07/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.831,6605
07/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.061,2550
07/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.052,8650
07/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.653,3500
07/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.780,1200
07/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.637,2271
07/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.330,2349
08/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.373,6807
08/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.438,2546
08/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.169,5020
08/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.249,3100
08/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.852,1930
08/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.906,7830
08/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.847,0610
08/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.909,6449
08/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.002,9750
08/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.013,8960
08/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.775,0210
08/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.861,4760
08/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.641,6040
08/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.361,4413
09/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.384,4544
09/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.449,2346
09/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.174,1260
09/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.254,0230
09/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.852,4010
09/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.906,9950
09/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A5.926,4897
09/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B3.962,7550
09/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.104,5300
09/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.081,8010
09/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.842,9540
09/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.906,8990
09/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.658,1107
09/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.350,8693
10/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.391,6041
10/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.456,5212
10/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.178,7210
10/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.258,7060
10/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.905,5520
10/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.961,1630
10/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.016,8873
10/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.023,1995
10/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.180,2030
10/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.132,4000
10/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A5.927,7690
10/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B3.963,6110
10/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.661,5271
10/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.387,2606
11/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.412,1256
11/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.477,4355
11/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.183,1740
11/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.263,2440
11/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.898,5370
11/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.954,0140
11/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.114,7254
11/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.088,6191
11/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.177,2980
11/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A6.247,3500
11/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.016,8180
11/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.023,1540
11/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.673,1728
11/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.485,0866
15/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.430,2457
15/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.495,9024
15/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.201,0020
15/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.281,4130
15/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.883,4650
15/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.938,6540
15/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.114,7323
15/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.088,6237
15/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.136,8540
15/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.772,0660
15/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.017,2500
15/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.023,4430
15/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.686,0915
15/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.513,3710
16/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.438,6504
16/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.504,4679
16/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.205,4470
16/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.285,9430
16/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.885,9650
16/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.941,2010
16/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.170,1860
16/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.125,7029
16/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.188,3420
16/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.806,4940
16/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.069,0300
16/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.058,0660
16/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.690,4277
16/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.538,3171
17/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.446,0617
17/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.512,0211
17/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.209,7280
17/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.290,3060
17/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.897,7760
17/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.953,2380
17/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.507,2572
17/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.351,0860
17/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.502,1770
17/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.016,3400
17/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.402,1620
17/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.280,8150
17/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.693,6550
17/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.568,6484
18/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.544,8732
18/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.612,7239
18/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.214,1760
18/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.294,8390
18/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.910,5200
18/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B2.966,2260
18/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.356,6997
18/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.515,6528
18/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.253,3720
18/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.849,9760
18/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.409,5800
18/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.285,7750
18/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.699,2810
18/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.574,5793
21/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.555,2420
21/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.623,2912
21/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.227,5210
21/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.308,4390
21/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.962,7770
21/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.019,4840
21/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.658,1490
21/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.451,9800
21/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.341,9480
21/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.909,2030
21/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.377,0810
21/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.546,1330
21/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.707,4133
21/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.620,7081
22/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.562,3241
22/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.630,5088
22/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.231,9480
22/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.312,9510
22/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.955,3350
22/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.011,9000
22/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.971,4491
22/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.661,4685
22/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.542,4780
22/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.043,2870
22/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.845,6170
22/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.577,3310
22/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.705,7510
22/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.633,4314
23/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.568,8360
23/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.637,1453
23/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.236,3850
23/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.317,4730
23/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.016,4990
23/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.959,8470
23/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.670,8986
23/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.460,5050
23/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.082,6030
23/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.735,7910
23/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.538,1190
23/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.371,7220
23/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.707,3605
23/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.702,1089
24/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.577,0948
24/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.645,5622
24/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.240,6930
24/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.321,8630
24/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.969,5250
24/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.026,3620
24/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.893,5537
24/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.609,3836
24/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.314,7400
24/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.891,0100
24/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.770,8830
24/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.527,3600
24/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.729,6492
24/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.701,2128
25/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.590,6253
25/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.659,3517
25/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.245,0700
25/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.326,3240
25/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.969,2500
25/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.026,0820
25/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.082,1453
25/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.735,4856
25/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.732,8350
25/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.170,5700
25/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.964,7180
25/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.656,9680
25/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.735,9023
25/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.730,7731
28/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.596,9779
28/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.665,8259
28/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.258,0270
28/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.339,5290
28/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.968,7970
28/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.025,6210
28/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.144,9643
28/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.777,4896
28/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.845,3580
28/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.245,8080
28/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.033,9510
28/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.703,2600
28/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.744,6696
28/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.728,2938
29/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.603,2240
29/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.672,1916
29/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.261,7560
29/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.343,3300
29/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.965,3980
29/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.022,1570
29/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.706,0302
29/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.483,9958
29/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.466,9160
29/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.992,7630
29/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.600,8680
29/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.413,6790
29/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.748,4021
29/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.713,3058
30/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.623,1621
30/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.692,5113
30/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.264,9150
30/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.346,5500
30/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.963,3950
30/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.020,1160
30/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.889,0401
30/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.606,3656
30/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.626,4300
30/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.099,4220
30/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.779,1560
30/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.532,8910
30/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.751,9978
30/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.746,2297
31/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.629,4862
31/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.698,9565
31/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.268,0790
31/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.349,7740
31/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.963,0320
31/10/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.019,7460
31/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.014,8307
31/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.690,4756
31/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.763,1820
31/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.190,8620
31/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.910,0610
31/10/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.620,4210
31/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/10/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.755,6950
31/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/10/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.689,5297
01/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.644,0978
01/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.713,8477
01/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.271,8150
01/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.353,5820
01/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.963,0760
01/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.019,7900
01/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.010,5407
01/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.687,6071
01/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.761,6510
01/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.189,8380
01/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.906,0270
01/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.617,7240
01/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
01/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.761,5134
01/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
01/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.705,3041
04/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.657,2122
04/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.727,2131
04/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.283,0210
04/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.365,0020
04/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.998,6530
04/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.056,0480
04/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.905,1022
04/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.617,1056
04/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.655,5430
04/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.118,8880
04/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.803,5700
04/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.549,2160
04/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.770,5812
04/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.709,2180
05/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.664,3391
05/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.734,4764
05/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.286,7680
05/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.368,8200
05/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.985,9960
05/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.043,1490
05/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.794,7213
05/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.543,2993
05/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.563,8390
05/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.057,5700
05/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.695,0680
05/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.476,6660
05/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.775,3025
05/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.781,0460
07/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.680,2957
07/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.750,7385
07/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.294,2030
07/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.376,3970
07/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.012,3740
07/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.070,0320
07/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.753,3516
07/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.515,6374
07/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.568,2820
07/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.060,5400
07/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.654,6180
07/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.449,6190
07/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.781,9016
07/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.798,3749
08/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.697,3341
08/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.768,1031
08/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.297,8920
08/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.380,1560
08/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.011,6890
08/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.069,3340
08/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.561,4355
08/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.821,8449
08/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.661,5120
08/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.122,8780
08/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.732,2240
08/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.501,5110
08/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.802,2066
08/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.815,7009
11/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.709,7275
11/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.780,7337
11/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.308,9050
11/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.391,3800
11/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.979,4210
11/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.036,4490
11/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.694,6762
11/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.476,4039
11/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.483,1450
11/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.003,6130
11/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.598,3180
11/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.411,9740
11/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.815,2332
11/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.820,3986
12/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.718,1462
12/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.789,3135
12/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.312,5380
12/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.395,0830
12/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.975,8150
12/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.032,7730
12/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.696,3299
12/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.477,5096
12/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.470,6250
12/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.995,2410
12/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.595,4200
12/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.410,0360
12/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.818,1812
12/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.839,9847
13/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.727,9311
13/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.799,2856
13/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.316,1230
13/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.398,7360
13/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A2.988,8790
13/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.046,0870
13/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.562,2637
13/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.387,8660
13/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.351,5260
13/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.915,6050
13/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.320,1190
13/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.460,9440
13/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.839,5930
13/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.920,7090
14/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.735,6779
14/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.807,1807
14/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.319,7320
14/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.402,4140
14/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.061,9830
14/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.120,5900
14/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.593,2519
14/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.408,5863
14/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.383,6900
14/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.937,1120
14/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.490,4660
14/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.339,8590
14/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.840,6414
14/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.921,3449
15/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.755,3681
15/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.827,2477
15/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.323,3500
15/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.406,1010
15/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.170,0030
15/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.230,6770
15/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.581,9331
15/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.401,0179
15/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.369,0690
15/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.927,3360
15/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.482,3420
15/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.334,4270
15/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.847,1867
15/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.932,8779
19/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.771,9634
19/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.844,1606
19/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.337,7650
19/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.420,7920
19/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.120,1770
19/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.179,8970
19/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.647,6725
19/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.444,9746
19/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.388,4170
19/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.940,2730
19/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.545,2690
19/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.376,5030
19/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.864,7923
19/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.891,3742
20/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.779,3347
20/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.851,6730
20/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.341,3300
20/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.424,4250
20/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.121,0700
20/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.180,8070
20/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.612,6852
20/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.421,5803
20/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.382,3170
20/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.936,1940
20/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.509,5100
20/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.352,5930
20/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.868,4139
20/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.972,5034
21/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.786,6492
21/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.859,1275
21/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.428,0660
21/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.344,9020
21/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.177,2150
21/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.238,0260
21/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.549,0279
21/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.379,0158
21/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.347,8870
21/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.913,1720
21/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.453,8350
21/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.315,3660
21/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.871,9454
21/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.994,7809
22/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.802,0717
22/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.874,8452
22/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.348,4920
22/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.431,7240
22/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.156,0350
22/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.216,4410
22/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.570,4685
22/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.393,3521
22/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.394,4210
22/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.944,2870
22/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.478,9360
22/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.332,1500
22/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.877,0356
22/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B2.999,2377
25/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.814,5020
25/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.887,5134
25/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.359,2760
25/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.442,7140
25/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.117,9860
25/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.177,6640
25/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.486,5100
25/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.337,2131
25/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.278,7240
25/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.866,9260
25/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.390,4510
25/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.272,9840
25/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
25/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.889,6195
25/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
25/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.070,6510
26/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.822,5523
26/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.895,7178
26/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.362,8710
26/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.446,3780
26/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.121,0670
26/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.180,8040
26/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.436,1178
26/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.303,5183
26/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.218,3120
26/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.826,5310
26/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.314,7630
26/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.222,3750
26/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.893,1644
26/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.063,5093
27/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.831,6028
27/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.904,9415
27/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.366,4070
27/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.449,9820
27/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.120,9500
27/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.180,6840
27/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.464,7583
27/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.322,6688
27/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.220,5220
27/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.828,0090
27/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.335,4220
27/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.236,1890
27/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.897,8954
27/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.084,6364
28/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.836,7404
28/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.910,1774
28/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.370,3320
28/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.453,9820
28/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.207,8910
28/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.269,2890
28/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.464,3398
28/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.322,3890
28/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.279,6060
28/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.867,5160
28/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.371,3920
28/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.260,2410
28/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.901,1587
28/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.083,3291
29/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.849,6110
29/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.923,2943
29/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.377,2090
29/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.460,9910
29/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.197,7820
29/11/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.258,9860
29/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.621,0054
29/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.427,1436
29/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.347,6240
29/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.912,9960
29/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.527,1510
29/11/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.364,3900
29/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/11/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.906,7742
29/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/11/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.096,8584
02/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.858,5132
02/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.932,3669
02/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.384,2170
02/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.468,1330
02/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.181,4010
02/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.242,2920
02/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.584,5258
02/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.402,7515
02/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.291,3870
02/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.875,3930
02/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.493,5410
02/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.341,9170
02/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.915,4413
02/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.092,2586
03/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.865,4703
03/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.939,4571
03/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.387,7800
03/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.471,7640
03/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.177,4680
03/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.238,2830
03/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.593,3033
03/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.408,6206
03/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.286,9830
03/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.872,4480
03/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.503,7020
03/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.348,7110
03/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.916,7918
03/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.083,1415
04/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.869,5424
04/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.943,6071
04/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.391,2760
04/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.475,3270
04/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.201,3170
04/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.262,5880
04/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.736,8436
04/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.504,5990
04/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.358,1350
04/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.920,0240
04/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.641,0130
04/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.440,5240
04/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.920,6970
04/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.082,7849
05/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.876,5868
05/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.950,7863
05/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.394,7710
05/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.478,8890
05/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.246,3370
05/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.308,4700
05/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.644,5963
05/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.946,2162
05/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.710,6840
05/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.155,7560
05/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.862,3410
05/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.588,5150
05/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.922,8530
05/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.104,9341
06/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.891,9518
06/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.966,4454
06/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.398,2720
06/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.482,4570
06/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.222,9830
06/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.284,6690
06/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.927,6453
06/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.632,1788
06/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.684,1590
06/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.138,0200
06/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.838,9610
06/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.572,8820
06/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.928,3137
06/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.114,1420
09/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.906,5328
09/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.981,3055
09/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.408,8030
09/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.493,1900
09/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.203,8080
09/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.265,1270
09/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.735,2816
09/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.503,5546
09/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.390,6420
09/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.941,7600
09/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.639,8750
09/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.439,7630
09/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.945,8918
09/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.131,5239
10/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.912,9879
10/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.987,8841
10/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.412,3130
10/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.496,7680
10/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.202,1330
10/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.263,4190
10/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.652,5569
10/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.448,2406
10/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.381,4450
10/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.935,6100
10/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.547,5350
10/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.378,0200
10/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.948,8618
10/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.118,0922
11/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.919,7967
11/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B3.994,8232
11/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.415,8230
11/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.500,3450
11/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.199,9400
11/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.261,1840
11/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.688,6552
11/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.472,3777
11/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.449,2940
11/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.980,9770
11/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.581,8400
11/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.400,9580
11/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
11/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.952,6516
11/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
11/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.119,9848
12/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.926,4352
12/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.001,5888
12/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.419,3330
12/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.503,9220
12/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.251,3220
12/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.313,5500
12/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.441,0787
12/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.306,8354
12/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.218,7390
12/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.826,8170
12/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.336,8970
12/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.237,1760
12/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
12/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.956,2175
12/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
12/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.106,7152
13/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.938,5593
13/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.013,9450
13/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.422,8430
13/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.507,4990
13/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.219,7930
13/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.281,4170
13/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.494,0943
13/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.342,2843
13/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.308,8840
13/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.887,0920
13/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.394,3180
13/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.275,5700
13/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.938,3163
13/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.103,1388
16/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.951,5679
16/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.027,2026
16/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.433,3700
16/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.518,2270
16/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.206,1900
16/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.267,5540
16/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.700,2603
16/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.480,1375
16/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.470,4090
16/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.995,0960
16/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.602,9070
16/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.415,0430
16/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.947,3561
16/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.121,5667
17/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.958,0832
17/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.033,8426
17/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.436,8940
17/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.521,8180
17/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.265,8950
17/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.204,5620
17/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.684,6419
17/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.469,6942
17/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.482,1530
17/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.002,9480
17/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.407,2750
17/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.591,2900
17/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.951,6285
17/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.142,5311
18/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.964,5900
18/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.040,4740
18/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.440,4170
18/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.525,4090
18/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.227,2480
18/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.289,0150
18/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.526,7138
18/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.364,0954
18/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.420,7380
18/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.961,8830
18/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.454,3800
18/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.315,7300
18/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
18/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.957,8370
18/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
18/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.154,2350
19/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.970,3876
19/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.046,3825
19/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.443,9400
19/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.529,0000
19/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.363,6700
19/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.428,0480
19/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.488,8987
19/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.338,8103
19/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.406,5380
19/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.952,3880
19/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.422,8720
19/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.294,6620
19/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
19/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.962,0726
19/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
19/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.195,3099
20/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A3.984,2927
20/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.060,5538
20/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.447,1660
20/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.532,2880
20/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.389,0030
20/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.453,8660
20/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.484,6146
20/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.335,9457
20/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.254,0310
20/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.850,4140
20/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.385,2760
20/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.269,5230
20/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.967,0955
20/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.245,8101
23/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.000,4898
23/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.077,0609
23/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.456,8420
23/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.542,1490
23/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.421,5510
23/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.487,0370
23/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.551,7303
23/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.380,8227
23/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.471,3800
23/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B4.995,7440
23/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.485,5320
23/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.336,5590
23/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.976,9825
23/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.322,0442
26/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.012,2527
26/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.089,0489
26/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.466,5160
26/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.552,0080
26/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.512,2230
26/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.579,4440
26/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.513,1656
26/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.355,0364
26/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.495,5940
26/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.011,9350
26/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.435,4950
26/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.303,1020
26/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
26/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.984,1462
26/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
26/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.419,5734
27/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.027,3196
27/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.104,4042
27/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.469,5890
27/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.555,1390
27/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.604,8500
27/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.673,8440
27/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.572,3534
27/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.394,6124
27/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.516,4470
27/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.025,8780
27/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.497,1580
27/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.344,3330
27/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B2.991,5420
27/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.431,6199
30/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.046,0000
30/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.123,4421
30/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.481,8760
30/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.567,6610
30/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.646,8570
30/12/2019CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.716,6550
30/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.422,3732
30/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.613,8709
30/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.551,8870
30/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.049,5750
30/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.547,0390
30/12/2019CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.377,6860
30/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/12/2019CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.000,6737
30/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/12/2019CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.434,5567
02/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.055,7715
02/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.133,4007
02/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.488,0230
02/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.573,9250
02/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.745,3430
02/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.817,0260
02/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.735,4524
02/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.503,6689
02/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.675,8230
02/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.132,4450
02/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.681,9370
02/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.467,8850
02/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
02/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.008,3830
02/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
02/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.466,3094
03/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.068,0696
03/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.145,9341
03/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.491,1850
03/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.577,1480
03/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.781,7410
03/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.854,1200
03/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.840,1274
03/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.573,6600
03/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.802,7180
03/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.217,2930
03/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.802,1860
03/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.548,2900
03/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.019,0113
03/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.498,8880
06/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.078,5015
06/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.156,5657
06/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.500,6750
06/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.586,8200
06/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A3.819,5330
06/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B3.892,6360
06/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.858,5293
06/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.585,9644
06/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.769,1010
06/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.194,8150
06/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.819,2400
06/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.559,6930
06/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.025,8780
06/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.524,8900
07/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.075,4089
07/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.153,4139
07/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.503,8380
07/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.590,0440
07/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.286,5750
07/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.387,7560
07/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.859,1669
07/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.586,3907
07/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.781,1880
07/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.202,8970
07/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.841,5750
07/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.574,6270
07/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.030,0072
07/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.439,5928
08/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.083,1751
08/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.161,3288
08/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.507,0470
08/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.593,3150
08/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.345,5790
08/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.447,8890
08/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.775,5514
08/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.530,4811
08/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.630,9480
08/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.102,4390
08/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.731,0520
08/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.500,7260
08/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
08/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.033,6867
08/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
08/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.449,8868
09/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.094,1369
09/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.172,5004
09/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.510,2560
09/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.596,5850
09/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.463,0730
09/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.567,6310
09/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A6.889,1617
09/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.606,4468
09/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.879,4020
09/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.268,5680
09/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.853,1480
09/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.582,3660
09/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
09/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.036,8886
09/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
09/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.525,1016
10/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.107,7811
10/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.186,4058
10/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.513,3400
10/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.599,7280
10/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.735,5110
10/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.845,2830
10/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.008,1195
10/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.685,9881
10/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.954,0600
10/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.318,4880
10/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A6.991,0390
10/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.674,5670
10/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.040,7441
10/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.678,9420
13/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.117,4722
13/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.196,2824
13/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.522,5910
13/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.609,1560
13/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.761,9520
13/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.872,2300
13/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.169,2845
13/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.793,7513
13/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.131,8140
13/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.437,3440
13/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.180,2500
13/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.801,0830
13/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
13/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.048,5986
13/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
13/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.688,7492
14/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.123,2124
14/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.202,1324
14/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.525,6780
14/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.612,3020
14/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.697,7710
14/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.806,8210
14/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.144,1496
14/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.776,9448
14/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.143,7950
14/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.445,3550
14/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.152,0180
14/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.782,2060
14/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
14/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.051,3759
14/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
14/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.679,6794
15/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.127,6449
15/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.206,6497
15/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.528,7650
15/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.615,4480
15/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.803,1700
15/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.914,2380
15/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.170,0313
15/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.794,2506
15/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.067,2850
15/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.394,1960
15/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.172,6160
15/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.795,9790
15/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
15/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.028,8949
15/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
15/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.667,9661
16/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.136,8035
16/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.215,9836
16/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.531,8510
16/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.618,5930
16/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.843,6790
16/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.955,5220
16/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.210,6907
16/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.821,4376
16/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.438,9890
16/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.134,2750
16/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.211,4370
16/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.821,9370
16/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
16/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.060,1613
16/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
16/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.692,6090
17/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.149,1996
17/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.228,6170
17/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.534,8440
17/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.621,6430
17/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.857,3600
17/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.969,4650
17/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.153,0247
17/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.782,8792
17/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.089,7820
17/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.409,2390
17/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.148,1560
17/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.779,6240
17/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
17/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.063,9876
17/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
17/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.701,0143
20/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.158,7694
20/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.238,3700
20/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.543,2900
20/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.630,2500
20/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.871,3330
20/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.983,7050
20/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.153,9121
20/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.783,4726
20/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.110,2390
20/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.422,9170
20/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.150,5600
20/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.781,2320
20/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
20/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.071,4660
20/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
20/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.707,4969
21/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.164,7532
21/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.244,4684
21/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.545,7550
21/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.632,7620
21/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.885,0330
21/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.997,6670
21/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.183,1419
21/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.803,0171
21/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A7.980,4470
21/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.336,1320
21/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.172,9930
21/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.796,2320
21/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
21/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.074,2496
21/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
21/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.708,8153
22/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.169,6030
22/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.249,4110
22/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.548,1840
22/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.635,2380
22/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.898,7320
22/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.011,6280
22/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.225,1458
22/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.831,1031
22/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.144,1170
22/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.445,5700
22/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.224,4950
22/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.830,6690
22/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
22/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.077,8858
22/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
22/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.704,7486
23/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.174,3679
23/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.254,2671
23/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.550,6130
23/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.637,7130
23/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.939,9250
23/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.053,6090
23/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.313,6326
23/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.890,2699
23/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.256,8960
23/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.520,9800
23/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.326,3360
23/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.898,7650
23/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
23/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.079,8461
23/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
23/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.710,8614
24/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.186,8616
24/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.267,0000
24/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.553,0460
24/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.640,1930
24/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.953,7940
24/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.067,7430
24/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.341,2898
24/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.908,7629
24/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.228,8490
24/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.502,2270
24/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.348,7520
24/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.913,7530
24/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
24/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.083,8743
24/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
24/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.723,5573
27/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.196,2152
27/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.276,5326
27/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.560,3440
27/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.647,6300
27/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.832,0640
27/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.943,6840
27/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.346,1848
27/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.912,0359
27/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.064,1830
27/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.392,1230
27/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.349,8910
27/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.914,5150
27/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
27/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.092,3045
27/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
27/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.543,8759
28/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.201,5708
28/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.281,9907
28/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.562,7780
28/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.650,1110
28/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.835,1820
28/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.946,8620
28/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.409,4173
28/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.954,3164
28/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.332,8870
28/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.571,7920
28/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.971,3170
28/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.434,8420
28/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
28/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.095,0456
28/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
28/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.547,8457
29/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.206,9080
29/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.287,4300
29/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.565,2120
29/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.652,5920
29/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.853,3620
29/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B5.965,3900
29/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.368,3039
29/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.926,8259
29/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.042,3740
29/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.377,5400
29/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.376,6010
29/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.932,3740
29/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.097,9256
29/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
29/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
29/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.540,4817
30/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.213,3272
30/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.293,9721
30/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.567,6460
30/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.655,0720
30/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.907,6130
30/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.020,6790
30/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.417,9206
30/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.960,0022
30/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.083,9840
30/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.405,3630
30/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.416,7080
30/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.959,1920
30/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
30/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.099,4154
30/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
30/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.527,7016
31/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.217,4075
31/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.298,1305
31/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.570,0180
31/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.657,4890
31/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.925,8280
31/01/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.039,2430
31/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.480,5749
31/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B5.001,8961
31/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.111,1360
31/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.423,5180
31/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.495,3080
31/01/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B5.011,7480
31/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
31/01/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.104,6010
31/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
31/01/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.554,9867
03/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.223,8694
03/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.304,7161
03/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.577,1530
03/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.664,7610
03/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.944,2420
03/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.058,0090
03/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.386,8365
03/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.939,2178
03/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.243,2760
03/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.511,8740
03/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.395,7850
03/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.945,2020
03/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
03/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.111,6633
03/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
03/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.545,5986
04/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.225,7285
04/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.306,6108
04/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.579,5890
04/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.667,2440
04/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.962,6180
04/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.076,7370
04/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.453,0119
04/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.983,4660
04/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.331,5500
04/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.570,8980
04/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.473,6070
04/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.997,2370
04/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
04/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.114,4040
04/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
04/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.568,5070
05/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.228,6030
05/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.309,5404
05/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.582,0560
05/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.669,7590
05/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A5.981,0140
05/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.095,4850
05/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.413,3201
05/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.956,9260
05/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.095,1470
05/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.412,8270
05/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.421,2780
05/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.962,2470
05/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
05/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.116,9522
05/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
05/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.549,9085
06/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.249,1026
06/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.330,4323
06/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.584,5250
06/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.672,2750
06/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A6.036,4510
06/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.151,9830
06/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.409,9236
06/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.954,6549
06/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.109,6360
06/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.422,5150
06/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.409,5720
06/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.954,4200
06/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
06/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.117,2540
06/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
06/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.569,0213
07/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.253,4085
07/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.334,8206
07/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.587,0570
07/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.674,8550
07/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A6.055,1120
07/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.171,0010
07/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.388,4907
07/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.940,3238
07/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.074,1250
07/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.398,7700
07/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.383,8910
07/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.937,2480
07/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
07/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.120,1675
07/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
07/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.558,1386
10/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.260,7884
10/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.342,3418
10/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A4.594,6510
10/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase B4.682,5950
10/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase A6.074,0620
10/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO REPERFILADOClase B6.190,3140
10/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase A7.358,2612
10/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA IClase B4.920,1108
10/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase A8.159,3030
10/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I NO REPERFILADOClase B5.455,7250
10/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase A7.350,4040
10/02/2020CHACO FONDOS RENTA FIJA I REPERFILADOClase B4.914,8570
10/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase A1.006,8420
10/02/2020CHACO FCI ABIERTO PYMESClase B3.127,9042
10/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase A1.112,9190
10/02/2020CHACO FCI INFRAESTRUCTURAClase B3.585,0290
11/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase A4.264,0766
11/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORROClase B4.345,6929
11/02/2020CHACO FONDOS ABIERTO AHORRO NO REPERFILADOClase A